Vlissingen

Vlissingen

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg sinds 1 april 2011 ook in Vlissingen.

Buurtzorg Nederland biedt een natuurlijk alternatief voor thuiszorg in Nederland.

Het leveren van zorg thuis aan oudere mensen, mensen met beperkingen en chronisch zieken verdient een toegewijde en efficiënte houding naar cliënten. De wijkverpleegkundige / wijkziekenverzorgende speelt daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening. Buurtzorg Nederland gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die autonomie. Kennis van specifieke buurtomstandigheden biedt een aanvullend ingrediënt voor het professioneel handelen.

Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg - in het bijzonder de huisarts - bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn (ondersteunende begeleiding).

Buurtzorg Nederland voorziet in toegewijde hulpverlening door te werken met kleine buurtteams van volwaardig opgeleide en ervaren professionals. De landelijk ondersteunende organisatie is eveneens professioneel van kaliber en eenvoudig van opzet.

Waarin onderscheidt Buurtzorg zich van andere thuiszorgorganisaties?

1. Wij zoeken samen met de cliënt en zijn/haar netwerk naar de beste oplossingen die de zelfstandigheid en de kwalíteit van leven bevorderen.

2.De zorgverlening is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers.

3.Wij leveren professionele zorg volgens professionele standaarden, evidence based en gemonitored.

4.De effectiviteit van de zorg staat centraal; Er wordt niet meer zorg geleverd dan nodig is en niet langer dan nodig is

Buurtzorg Vlissingen is  Buurtzorg+(plus) door de samenwerking met Fysiotherapeutenpraktijk “Van Woelderenlaan en Govert Flinck” en  Ergotherapeutenpraktijk  “De Praktijk”

Wilt u meer weten over Buurtzorg Vlissingen, neem dan contact met ons op.
06 - 23741010
vlissingen@buurtzorgnederland.com